Over Edelyn

Gegevensbescherming

Privacybeleid
Waarom een privacyverklaring?
Edelyn “ Het huis met de Parel” gevestigd te Alkmaar, verder genoemd Edelyn, is verplicht om u te informeren over de manier waarop zij omgaat met persoonsgegevens. Deze informatie is vastgelegd in een zogeheten privacyverklaring. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die Edelyn aan haar klanten aanbiedt.
Privacyverklaring
In deze Privacyverklaring maken we duidelijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Inleiding
We houden ons daarom aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat wij in ieder geval:
Uw persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring.
Er is bij een eerste klantbezoek uitdrukkelijke toestemming aan u gevraagd voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Passende technische en/of organisatorische maatregelen zijn genomen, zodat veiligheid van uw persoonsgegevens zijn gewaarborgd.
Edelyn verstrekt nooit persoonsgegevens aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Denk daarbij onder andere aan het onderhoud en hosting van ons bedrijfsprocessen systeem door een daarvoor gespecialiseerd bedrijf.
Edelyn verzend in zeer beperkte mate een beperkt aantal communicatie-uitingen (zoals reclame via de mail) Het Edelyn beleid is dat dit maximaal 4 x per jaar plaatsvindt.
Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Wij respecteren uw persoonsgegevens, daarom is in deze privacyverklaring opgenomen om welke reden wij uw persoonsgegevens verwerken.
De doelbinding van verwerking van uw persoonsgegevens is gelegen in het feit dat Edelyn als goudsmederij in uw opdracht sieraden vervaardigt, repareert of restaureert. Ook kan het zijn dat u bij Edelyn nieuwe sieraden koopt. De bijzonderheden ten aanzien van de sieraden, zoals de winkelverkoopwaarde, verzekeringswaarde, soort (reparatie)opdracht en kosten die aan u in rekening worden gebracht worden bij uw persoonsgegevens vermeld.
Uw persoonsgegevens, opdracht- en sieraad-gegevens worden in een bestand opgenomen en vormt bij een langdurige klantrelatie een historisch bestand.  Desgewenst kan het bestand door u worden opgevraagd.
Op uw verzoek is het mogelijk dat uw persoonsgegevens uit het bestand worden verwijderd. Wij zullen te allen tijde aan uw verzoek voldoen. Verwijdering van gegevens houdt uiteraard in dat geschiedenis van uw sieraden en/of klantgegevens ook voor Edelyn niet meer beschikbaar zijn.